MENUMENU

Het creëren van waarde en het elimineren van verspilling

LEAN filosofie

Door ons continue streven naar verbeteringen binnen onze organisatie zijn wij in aanraking gekomen met werken middels de LEAN filosofie. De LEAN werkwijze gaat uit van een heldere basisdefinitie: ‘Alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de klant voor betaald is waarde, al het overige is verspilling’.

Doordat wij de kans kregen ons op enkele LEAN-projecten te bewijzen bleek dit zeer goed aan te sluiten op de lerende organisatie die wij toch al grotendeels waren. Het enthousiasme van de bouwplaatsmedewerkers en het management was zeer hoog, met het volgen van de LEAN trainingen in het LEAN instituut ARPA tot gevolg.

Het optimaliseren van processen

Optimaliseren

Het optimaliseren van processen vanuit de LEAN benadering levert naast tijd- en kostenreductie ook kwaliteits­verbetering. Met alle betrokken partijen wordt in een vroeg stadium gezamenlijk een planning opgesteld; alle mogelijke knelpunten worden direct onderkend en gezamenlijk voorkomen. Hierdoor gaat de kwaliteit omhoog, de bouwtijden worden korter en de faalkosten worden minder. Prijzen staan onder druk en kosten moeten worden verminderd, verspilling moet dus worden tegengegaan.

Een van de wijze lessen die wij hebben geleerd is te denken vanuit ‘Pull’. Met andere woorden; dingen doen waar om gevraagd wordt en niet waarvan je denkt dat er behoefte aan is. Dat heeft ons al een hoop rendement opgeleverd.