Het vermeerderen van waarde en het elimineren van verspilling

Door ons continue streven naar verbeteringen binnen onze organisatie zijn wij in aanraking gekomen met werken middels de LEAN-filosofie. De LEAN werkwijze gaat uit van een heldere basisdefinitie: ‘Alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de klant voor betaalt is waarde, al het overige is verspilling’.

Wij kregen de kans ons op enkele LEAN-projecten te bewijzen en dit bleek zeer goed aan te sluiten op onze lerende organisatie. Het enthousiasme van de bouwplaatsmedewerkers en het management was groot, met het volgen van de LEAN-trainingen in het LEAN-instituut ARPA als gevolg. Deze filosofie is daarna in alle lagen van ons bedrijf geïmplementeerd en nog steeds werken wij waar mogelijk op deze wijze.

Brochure afbeelding Download onze brochure

Het optimaliseren van processen

Het optimaliseren van processen vanuit de LEAN-benadering levert naast tijd- en kostenreductie ook kwaliteitsverbetering. Met alle betrokken partijen wordt in een vroeg stadium gezamenlijk een planning opgesteld; alle mogelijke knelpunten worden direct onderkend en voorkomen. Hierdoor gaat de kwaliteit omhoog, worden bouwtijden verkort en faalkosten verminderd. Eén van de lessen die wij hebben geleerd is te denken vanuit ‘Pull’; dingen doen waar om gevraagd wordt en niet waarvan je denkt dat er behoefte aan is. Dat heeft ons al een hoop rendement opgeleverd.

Neem contact op