Nieuws

De meerwaarde van tegels in combinatie met vloerverwarming en warmtepomp

Hout, vinyl, laminaat en tapijt werken op een vloer met vloerverwarming als een glaswol-deken rond een kachel: de warmte wordt tegengehouden. Maar tegels zijn juist ideale warmtegeleiders . En dat is uitgerekend in deze tijd van energietransitie nóg belangrijker. Immers, de moderne (grond)warmtepompen leveren warmte met een verschil vergeleken met de gewenste kamertemperatuur van zo’n 10 graden Celsius. En dan is een vloer die zijn warmte goed afgeeft, extra belangrijk. U kunt zelfs tot 50% op verwarmings- én koelingskosten besparen.

Het onderzoek

Een werkgroep heeft zich verdiept in een onderzoek van onderzoeksinstituut IGE van de Universität Stuttgart en ITG Dresden, in opdracht van Schlüter Systems. Conclusie: door de slimme combinatie van keramiek en een ‘klimaatregelend vloersysteem’ kan de klant tot 50% op zijn verwarmingsopbrengsten besparen én sneller een ruimte verwarmen: vandaag de dag nóg belangrijker, omdat de warmtepomp het anders niet in zijn eentje aankan… Maar al zou men op steenkool verwarmen, dan scheelt het nog steeds diezelfde 50%.

Zo’n klimaatregelend vloersysteem is niets meer of minder dan een speciale isolerende en ontkoppelende mat met aan de bovenkant noppen waar de verwarmingsbuizen doorheen gevlochten worden. Bouwplatenfabrikant wedi heeft een vergelijkbare systeem, bestaande uit speciale XPS-bouwplaten waar de verwarmingsbuizen zó in gedrukt kunnen worden; ook deze bouwplaten hebben een sterke vochtwerende en vooral ook isolerende waarde van onderaf – belangrijk, want als je kruipruimte een temperatuur van 4 graden heeft en je woonkamer 20 graden is, dan is duidelijk aan welke kant van je vloer het systeem de meeste warmte afgeeft… Op deze systemen kan meteen getegeld worden. Slim bij een renovatie (tegenover diep infrezen van de leidingen), maar ook bij nieuwbouw: de verwarmingssystemen verwarmen in combinatie met een klimaatregelende tegelvloer ook nog eens sneller en gelijkmatig.

Koelen met zo’n vloersysteem in combinatie met een warmtepomp is ook mogelijk. Volgen we de grafieken uit het onderzoek, dan is de conclusie dat ook vloerkoeling met een warmtepomp beter werkt met tegels. Uitgerekend de koeling met een warmtepompsysteem werkt vaak met relatief kleine verschillen tussen watertemperatuur en kamertemperatuur (vaak slechts 3 graden Celsius). En heeft u een ‘isolatielaag’ op de vloer liggen, in de vorm van een houten vloer, vinyl, laminaat of tapijt, dan ‘bereikt’ heel die koeling de kamer niet.

De loeiende warmtepomp

Een zwak punt van een warmtepomp, bij hoge belasting, is het geluid. Zonder tegels moet zo’n pomp harder werken en actieve koeling/verwarming bijschakelen. Zeker wanneer het systeem koelt. Wat dus extra energie kost en meer geluidsoverlast oplevert (als er al voldoende capaciteit is).
Kortom: een tegelvloer geeft meer rendement bij IEDER vloerverwarmings- en koelingssysteem, maar NOG MEER in combinatie met een warmtepomp.

Toelichting

Voorbeeld: een klimaatregelingssysteem met verwarmingsbuis Ø 16 mm. Ter vergelijking werd een warmteafgifte van 60 W/m² bij een kamertemperatuur van 20 °C als uitgangspunt genomen. Als plaatsingsafstand VA werd 150 mm gekozen. Bekijk het diagram van de klimaatregelende tegelvloer bij het gewenste vermogen van 60 W/m² loodrecht naar boven tot op het snijpunt van de vermogenslijn van de plaatsingsafstanden VA 150. Door het aflezen van de linkerschaal leiden we de bijhorende verwarmingsmiddelovertemperatuur van 10 °C af. Deze verwarmingsmiddelovertemperatuur betekent dat het verwarmingswater gemiddeld 10 °C warmer moet zijn dan de kamertemperatuur die als uitgangspunt werd genomen om het gewenste vermogen van 60 W/m² te bereiken. Deze gemiddelde verwarmingswatertemperatuur komt voort uit 10 °C verwarmingswaterovertemperatuur (ϑm) + 20 °C kamertemperatuur = 30 °C gemiddelde verwarmingswatertemperatuur.

“We willen in staat zijn om aan onze klanten uit te leggen dat je echt een langetermijn-vergissing maakt als je nu nog iets anders dan tegels of natuursteen op je vloerverwarmingssysteem kiest… ”, vindt Tom Sterkman. “En dan bij voorkeur in combinatie met een klimaatregelend vloersysteem: waarom zou je immers (ook) energie verliezen door verwarmingsbuizen in te gieten of te frezen, en eerst een centimeters dikke cementvloer te gaan meeverwarmen…?”, vinden werkgroepleden en Schlüter Systems-adviseur Peter Trommel plus sales manager Benelux Jan Elbert de Jong van ARDEX-Gutjahr. Area manager wedi Benelux Dennis Platteel verbaast zich erover dat er zo veel warmte naar beneden weglekt. “Reken nou eens uit wat er gebeurt als het in de kruipruimte vriest, en het in de woonkamer 20 graden is. Waar denk je dat de meeste warmte naartoe gaat?”

 

 

Brochure afbeelding Download onze brochure